Examination number 50918/26
next
Provenance: Státní ústrední archiv v Praze (State Central Archive in Prague)