Examination number 56693/26
next
Provenance: Státní ústrední archiv v Praze (State Central Archive in Prague)