Examination number 1757/37 Fc
next
Provenance: Státní ústrední archiv v Praze (State Central Archive in Prague)