"Prager Tagblatt" (16.9.1926, Czechoslovakia): „Film Križník Potemkin ve Švédsku zakázán“.
Provenance: Státní ústrední archiv v Praze (State Central Archive in Prague)