Junggesellen heiratet

Original-Titel: Junggesellen heiratet
Österreich-Ungarn?? ?

 
Credits & Daten Inhalt & Materialien

Produktionsfirma
Pan-Film AG, Wien

Verleih
Filmhaus Nitzsche AG (Berlin)

Zensurentscheidungen

Zensurentscheidungen
[Legende]

16.11.1924 Zensur, Filmprüfstelle Berlin B.09321, Verbot
Dokument: Zensurentscheidung, [DIF]

22.11.1924 Zensur, Film-Oberprüfstelle O.00546, 2 Akte 558 m., Quelle: Jahrbuch, Verbot
Dokument: Zensurentscheidung, [DIF]